Domů

Spolek PRO Terapie se věnuje léčbě těla, mysli a mozku zasaženého prožitým traumatem nebo traumatickým stresem. Věnujeme se léčbě traumatických poruch, např. posttraumatické stresové poruchy, komplexního traumatu, disociativní poruchy a dalším negativním dopadům traumatu na život klienta.

Nabízíme psychoterapeutickou péči, poradenství, vzdělávání pro laickou i odbornou veřejnost.

Při práci s klientem se zaměřujeme na stabilizaci, seberegulaci, zpracování traumatu, obnovujeme schopnost navázat a udržet zdravý vztah, znovu cítit a prožívat život.

O nás

Věnujeme se pomoci dětem, dospívajícím i dospělým klientům, ženám i mužům, zasaženým traumatem či traumatickým stresem, stejně jako jejich partnerům, rodinám, pečovatelům.

Poskytujeme inovativní terapeutické postupy opírající se o neurologii a nejnovější lékařské poznatky s metodami, které jsou prověřené mnohaletým aktivním, každodenním používáním.

Naše cíle:

1. cílem je navrátit našim klientům normální plnohodnotný život, pocit bezpečí a předvídatelnosti, schopnost důvěřovat a milovat, rozvíjet se, soustředit se, učit se, atd..

2. důležitým cílem naší práce je osvěta, informovanost o vlivu traumatu, jeho devastujícímu vlivu na osobnost, zdraví i celý život člověka a způsobených změnách v mozku a biologii člověka. Smyslem osvěty je prevence a snaha zmírnit šíření traumatu.

Jako první krok je nutné začít u naší studie Dopad detske traumatizace – vysledky studie ACE.

Terapie a konzultace

Terapie probíhají v našich prostorech v Praze Podolí. Terapii nabízíme dospělým, dospívajícím i dětem, a to již od předškolního věku. Máme velmi dobré zkušenosti i s dětmi nebo klienty, kteří následkem prožitého traumatu nemluví.

Konzultace nabízíme také blízkým, rodinám, přátelům, pedagogům a pečovatelům traumatizovaného člověka, neboť trauma klade obrovské nároky na všechny v okolí. Terapeutickou, podpůrnou či přinejmenším edukativní, informativní pomoc proto potřebuje nejen traumatizovaný člověk, ale i jeho nejbližší okolí.

Na terapii nebo konzultaci je nutné se předem objednat přes email:

proterapie@proterapie.cz

Terapeutickou ordinaci pro nás zajišťuje Mgr. Zuzana Musilová, specialista na léčbu traumatu, PTSD, traumatického stresu a mentální koučink.

Blog

Když terapie nefunguje

Za svou letitou praxi jsem se setkala s řadou klientů, kteří mi přiznali, že jsem byla první, kdo jim konečně pomohl. Někteří lidé mají negativní zkušenost s terapií a mají pocit, že na ně terapie nefunguje. Někdy může jít dokonce o opakovanou osobní zkušenost, jindy o zkušenost partnera, partnerky, kamarádky nebo jiného blízkého člověka, kteří …

Disociace

Disociace znamená oddělení nebo odpojení se, distancování. Po traumatické události často dochází k oddělení vzpomínek, což lze někdy vnímat jako částečnou amnézii. Dochází však také k oddělení, rozdělení vlastního Já. Je narušené vnímání vlastního těla i vlastních emocí. Člověk ztrácí kontakt se sebou samým i s okolím, vzdaluje se emocionálně. Pocit odpojení od sebe sama, od druhých lidí, …

Kontakt

Pro rezervaci termínu konzultace nebo terapie se objednejte na emailu:

proterapie@proterapie.cz

S ohledem na probíhající terapie je třeba nás předem kontaktovat a domluvit si schůzku emailem. Žádosti o termín vyřizujeme dle pořadí emailů v co možná nejkratším čase. Může se stát, že momentálně vyřizujeme mnoho dotazů a můžeme se s odpovědí na Váš email opozdit. Prosíme proto o pochopení a trpělivost, Váš email vyřídíme, jakmile budeme moci.

Pro podporu naší činnosti budeme rádi za každý finanční dar zaslaný na dárcovský účet:

286148894/0300

Najdete nás na adrese:

Jeremenkova 88, Praha 4 – Podolí, 140 00