Kde Váš finanční dar pomáhá

Finanční dary pomájí rozvíjet a realizovat naše projekty, zejména Trauma-informed system (TIS). Konečným cílem ve zkratce je vytvořit systém péče o dítě, který dítě skutečně chrání, podporuje jeho zdravý bio-psycho-sociální vývoj a dál nešíří ani neprohlubuje trauma.

Naše práce v rámci TIS se zaměřujeme na:

    • prosazení, případně zajištění psychologické péče pro traumatizované děti v zařízeních ústavní výchovy
    • transformaci ochrany dítěte a jeho práv
    • zkvalitnění péče o dítě v ústavní péči
    • omezení šíření přenosu traumatu na okolí
    • omezení transgeneračního přenosu traumatu

Trauma-informed system má ovšem dopad i na ostatní děti, jejich rodiny i dospělé. Každý, koho zasáhne v životě trauma, potřebuje pomoc, nejlépe od lidí, profesionálů, kteří mají znalosti a informace o vlivech a ničivých dopadech traumatu na životy nejen obětí, ale také jejich blízkých.

Cesta ke změně je sice dlouhá, ale dílčí kroky lze postupně realizovat právě díky vaší finanční podpoře. Chcete-li nám pomoci nebo nás podpopořit i jinak, např. tím, co máte, vlastníte, umíte, ozvěte se nám na náš email: proterapie@proterapie.cz

Vaši finanční pomoc potřebujeme nejen my, ale i tisíce traumatizovaných dětí. Bez vnější pomoci a změny systému péče o dítě nemají traumatizované děti šanci na lepší, dobrou nebo dokonce jakoukoli budoucnost.

Nejvíce nám pomůžete pravidelnými finančními dary. Stejně tak budeme rádi také za jednorázovou finanční pomoc. Své dary nám prosím zasílejte na účet: 286148894/0300

Na každý finanční dar od 1000 Kč výše, rádi vystavíme potvrzení o finančním daru nebo darovací smlouvu. V tomto případě se nám prosím ozvěte na náš email, protože budeme potřebovat Vaše kontaktní nebo firemní informace.

Více o naší práci a cílech se můžete dozvědět:

Náš příběh

Děti a trauma

Projekty

Komu jsou projekty určeny

Trauma-informed system

Trauma-informed care