Kde Váš finanční dar pomáhá

V současné situaci koronaviru Váš finanční dar pomáhá zajistit pomoc formou konzultací a terapií zejména dětem a dospívajícím, kteří se na nás obrací. Nejčastější problémy, s nimiž potřebují děti pomoci, jsou problémy v rodině, které vzhledem k napjaté atmosféře eskalují.

S dětmi vedle problémů v rodině řešíme velmi často deprese, úzkosti, sebepoškozování. Tématem je také škola, návrat do ní a znovu očekávané problémy ve škole, např. šikana. Díky Vašim finančním darům můžeme nabídnout pomoc dětem, které pomoc opravdu potřebují.

Dospělí klienti mají aktuálně největší potíže s finanční situací, nejistou budoucností, partnerskými problémy nebo problémy s dětmi. Následky neléčeného traumatu z minulosti, zejména komplexního traumatu, jsou současným stresem zintenzivněny. Výsledkem je pocit nezvladatelnosti, zkratovité impulzivní jednání, pocit ochromení a obrovský pocit ohrožení.