Komu jsou projekty určeny

Naše projekty jsou určeny dětským skupinám jako jsou dětské domovy, pěstounské rodiny, dětské skupiny typu jesle nebo školka, školy, internáty, apod.

Naše projekty jsou vhodné pro věkové skupiny předškolní věk (0-7 let), prodloužený mladší školní věk (7-12 let), starší školní věk a dospívající (13-18 let). Skupiny se dělí podle věku a počtu dětí ve skupině.

Projekty jsou určeny přímo pro děti a dospívající a dále pro jejich pečovatele jako jsou rodiče (biologičtí i adoptivní) nebo vychovatele a pedagogy (v zařízeních ústavní výchovy, ve školních zařízeních, pěstouni, aj.).

Bližší specifikace se upřesňuje podle požadavků a typu zařízení nebo skupiny.

Jak se do projektu zapojit

Do projektu se může zapojit jakýkoli typ dětské skupiny uvedený výše a rodiče, vychovatelé nebo pedagogové ze soukromých, státních případně jiných zařízení.

Projekty typu trauma-informed system lze upravit na míru podle zařízení, typu skupiny a požadavků skupiny či zařízení. Nejčastěji se jedná o série školení a workshopů.

Kontaktujte nás na náš email proterapie@proterapie.cz .