Ceník

Jsme neziskovou organizací, jejíž činnost ani služby nejsou financovány ze zdrojů zdravotních pojišťoven ani státních dotací.

Vzhledem k nedostatku finančního pokrytí nákladů spojených s poskytováním našich služeb, můžeme v současné chvíli poskytnout terapie zdarma pouze dětem. Dospělí klienti si hradí své terapie a konzultace sami.

V případě závažné životní situace se může dospělý klient nechat zapsat do pořadníku na terapii zdarma. Svou žádost o zařazení do pořadníku s informací o Vaší současné situaci nám prosím zašlete na email proterapie@proterapie.cz. Budeme se snažit zajistit financování, nicméně nemůže Vám nic garantovat ani slíbit. Zařazení klienta do pořadníku dotované terapie netvoří právní ani jiný nárok klienta na poskytnutí našich služeb zdarma.

Cena terapie dítěte je zdarma.

Cena terapie nebo konzultace dospělého klienta je 2000 Kč.

Platby terapií a konzultací

Dospělí klienti hradí své terapie a konzultace na účet daného specialisty, k němuž dochází na sezení.

 

Na účet Pro Terapie přijímáme dárcovské finanční příspěvky od firem nebo soukromých dárců. Z těchto finančních darů jsou hrazeny naše služby a činnosti spojené s dětskými klienty. V případě dostatku finančních darů mohou být z tohoto účtu použity finanční prostředky také na dotované terapie dospělého klienta čekajícího v pořadníku.

Našim finančním dárcům vystavujeme Potvrzení o přijetí finančního daru, případně Dárcovskou smlouvu, pro uplatnění daňové slevy. Potvrzení o přijetí finančního daru vystavujeme na částky vyšší 1000 Kč, máme-li kontaktní údaje dárce (prosím, ozvěte se nám na email proterapie@proterapie.cz).

Účet Pro Terapie: 286148894/0300

Děkujeme za pochopení.

Děkujeme všem laskavým dárcům, kteří nám pomáhají nejen vracet úsměv, zdraví a bezpečí dětem, ale především jim zajistit plnohodnotnou budoucnost. Bez Vaší pomoci a štědré podpory bychom nemohli léčit děti zraněné traumatem.