Terapie a konzultace

Nalezení vhodné a účinné terapie

Vyhledat psychologickou pomoc není tak jednoduché, jak by se mohlo ze začátku zdát. Jedna věc je najít vhodného psychologa, druhá věc je jeho odbornost, specializace, aby konzultace a terapie byly účinné.

V případě traumatu je třeba, aby přístup a specializace psychologa, terapeuta byly zaměřené na léčbu traumatu. Proto je prvním krokem pečlivé prozkoumání a posouzení terapeutických, duchovních, lidských možností psychologů, abyste vybrali vhodného terapeuta pro sebe, své dítě nebo jiného blízkého člověka, kterému se snažíte pomoci.

Vždy doporučujeme před zahájením terapie domluvit si vstupní neboli informační konzultaci. Můžete nejenom probrat základní potíže (symptomy, problémy), získat potřebné informace o možnostech spolupráce, domluvit plán konzultací či terapií, ale získat i dojem, pocit, který na vás má daný psycholog a jeho ordinace.

Naším cílem je stále sledovat nejnovější výzkumy v oblasti traumatu, které ověřují a zlepšují nové přístupy v léčbě. Navíc nespoléháme pouze na tradiční terapeutické možnosti psychologie, jako je „povídací terapie“. Víme, že traumatizovaný člověk často vůbec nenachází slova, kterými by popsal, co prožívá, natož co se stalo. Zejména, když paměť uloží mnoho prožitků do bezpečnostního trezoru, který nahání tolik hrůzy, že se mu člověk snaží raději vyhýbat.

Různé příznaky traumatu, různé přístupy léčby

Traumatické prožitky však nezůstávají nerušeně uložené v temných koutech mysli. Dávají o sobě neustále vědět, např. zdravotními problémy často chronickými nebo odolnými na medicínskou léčbu, narušenou schopností se učit nebo udržet pozornost, opakujícími se problémy s druhými lidmi, nebo neustálým pocitem ohrožení, strachu, viny, hanby či vnímáním sebe sama jako neschopného, pokaženého, bezcenného. Příznaků, jejichž prostřednictvím o sobě neustále dává trauma vědět je hodně, od bolestí, chronických nemocí, přes problémy s jídlem, váhou, spánkem, vztahové problémy, dále negativní vnímání sebe sama i světa kolem, až po sebepoškozování a sebedestruktivní chování.

Zkušenost potvrzuje, že někdy se děje tolik zlých věcí, že se naučíte věřit, že takový je prostě život. Slovy jedné klientky (8 let): Jsem zvyklá, že mi všichni ubližují.“ Jinými slovy není zvyklá a ani neočekává, že by se k ní někdo choval hezky, slušně, laskavě, že by to s ní někdo myslel doopravdy dobře.

Terapie, konzultace nebo poradenství proto vždy stanovujeme individuálně podle potřeb a možností klienta. Některé techniky jsou speciálně určené pro děti, jiné pro dospívající, další pro dospělé klienty. Je možné zvolit přístup otevřený a dlouhodobý, aby bylo možné zpracovat co nejvíce následků prožitých traumat, případně přirozeně přejít od léčby traumatu do osobního nebo duchovního rozvoje. Jiným přístupem je časově omezený a na konkrétní problém, symptom orientovaný přístup, který se drží pevně stanovené struktury.

Hlavní zásada terapie traumatu

Hlavní zásada, kterou dodržujeme v terapii traumatu, je fázově orientovaný přístup doporučený pro léčbu komplexního traumatu (C-PTSD). To znamená, že nejprve se věnujeme vybudování pocitu a stavu bezpečí spolu se schopností tolerovat a regulovat vlastní emoce. Teprve poté je možné přistoupit k samotným traumatickým vzpomínkám a jejich zpracování.

Své trápení již nemusíte snášet ani prodlužovat, jsme připraveni vám pomoct. Svou vstupní, informační konzultaci si objednejte teď hned. Jednoduše napište na náš email: proterapie@proterapie.cz

Zdroj obrázků: shutterstock