TIC = Trauma-informed care

Cílem Trauma-informed system je zajistit dítěti systém informovaný o traumatu, tzn. takový, v němž jsou všechny angažované složky poučené o dopadu traumatu na ty, o které systém pečuje nebo na ty, kdo péči o traumatizovaného zajišťuje. Jedná se zejména o traumatizované děti a jejich rodiny nebo pečovatele (pěstouny, vychovatele, pedagogy, sociální pracovníky, psychology aj.). Systémem se zde označují poskytovatelé služeb traumatizovaným a jejich rodinám, případně jiným pečovatelům.

Projekt Trauma-informed system zaštiťuje programy a školení, jež poskytují a udržují povědomí o traumatu. Vedle informací a znalostí jsou jednotlivé složky systému (zejména rodiče, pěstouni, vychovatelé, pedagogové, psychologové) zaškolovány i v dovednostech a technikách péče o traumatizované a jejich pečovatele. Na praktickou stránku péče o traumatizované dítě se zaměřuje TIC neboli Trauma-informed care. Projekt stručně představujeme v letáku TIC-info.

Snahou je vytvoření a podpora systému jako celku, v němž dochází k propojení jednotlivých složek a ke vzájemné spolupráci všech zúčastněných v péči o traumatizované dítě.

Pozornost je věnována aktualizaci a aplikaci nejnovějších vědeckých poznatků k zajištění co nejlepší péče, ale také bezpečí a vhodných podmínek pro dítě i jeho rodinu nebo jiné pečovatele potřebných k uzdravení.