KORONAVIRUS – trauma a stres

Pandemie koronaviru aktivuje traumatický stres

Současné události ohledně globální pandemie jsou zdrojem obrovského, nepolevujícího stresu. Jsme zahlceni informacemi ohledně omezení, zákazů, finanční nejistoty, ale i zdánlivě všeprostupujícími pocity jako bezradnost, strach, napětí. Informace jsou navíc dost proměnlivé, tudíž je obtížné se na něco spolehnout, natož cokoli plánovat nebo předvídat. Období celosvětové zdravotní krize je nesmírně náročné, zejména pro ty, kdo jsou více zranitelní, citlivější, náchylní k úzkosti, tj. lidé s traumatickou minulostí.

Každé prožité trauma ovlivňuje nervovou soustavu a mozek, následkem čehož jsou traumatizovaní lidé více zranitelní vůči budoucím stresovým událostem, protože jejich nervový systém je mnohem více citlivý na stres a snadno spouští stresovou reakci, než jak je tomu u netraumatizovaných lidí. Lidé, kteří zažili dlouhodobou traumatizaci v dětství, případně v dospělosti (např. v manželství), nebo mají silný traumatický prožitek, jsou běžně vystaveni stavům úzkosti nebo paniky, s nimiž musí bojovat.

Často aktivovaná stresová reakce má dlouhodobé negativní zdravotní následky. Navíc bývá spojována s rizikovým chováním, k němuž patří užívání návykových látek (alkohol, drogy), problémy s příjmem potravy, sebepoškozování. Tyto nebezpečné změny chování pomáhají traumatizovanému člověku ulevit nebo potlačit intenzivní nepříjemné emocionální stavy, které zažívá následkem traumatizace.

Bohužel aktuální okolnosti ohledně koronaviru zesilují stres, vyvolávají strach, zlost, nejistotu, bezmoc. Lidé s traumatickou minulostí mohou proto současné okolnosti doslova paralyzovat nebo aktivovat intenzivní psychologickou reakci, protože i v běžném nekrizovém režimu každodenního života je pro ně běžný neustálý pocit nepředvídatelnosti a ztráta kontroly, s nimiž se potýkají, a který je momentálně nadmíru vystupňovaný. Jestliže se stresová reakce aktivuje často, tj. silný stres přetrvává, může vyvolat nebo zhoršit psychický stav, což přímo povede k problémům v oblasti vztahů, práce i běžného fungování, ale i zdraví s ohledem např. na rizikové chování zmíněné výše.

Úzkostné reakce jsou normální reakcí na aktuální situaci vyvolanou koronavirem. Traumatizovaní lidé budou ovšem reagovat mnohem intenzivněji. Informace ohledně chybějícího zboží v potravinách a lékárnách může spustit panickou ataku, podobně jako izolace od ostatních, zejména blízkých lidí a přátel, pocit uvěznění v domácí karanténě, nedostatek finančních prostředků na zajištění nejdůležitějších potřeb a zázemí, nebo ztráta zaměstnání či zdroje příjmů z důvodů, které nemohou mít lidé pod kontrolou.

Pocity a stavy, které budou narůstat v době karantény a omezení běžného fungonání vyvolané koronavirem, mohou obsahovat v zesílené až nadměrné míře:

   • Napětí až bolest svalů, těla
   • Únava, pocit slabosti, nevolnost
   • Těžko pochopitelné emoce, které bude obtížné pojmenovat a popsat
   • Silné emoce, které bude obtížné zvládat, měnit, oslabovat
   • Strach, pochybnosti, starosti
   • Pocit ohrožení, ztráty kontroly
   • Nejistota, pocit nepředvídatelnosti a nejasnosti ohledně budoucnosti, života
   • Osamělost, vyloučenost, bezmoc
   • Neschopnost věřit, spolehnout se, důvěřovat

Dál můžete pokračovat na informace a rádce: Jak zvládat stres.

Nabízíme nejen osobní, ale i on-line terapie, konzultace, o nichž se můžete více dozvědět po kliknutí na odkaz. Nebo si můžete hned objednat svůj termín: proterapie@proterapie.cz