Chci pomáhat

Vaši pomoc potřebujeme

I my potřebujeme Vaši pomoc, bez ní to totiž nepůjde. Přečtěte si, s čím vším nám můžete pomoci:

Pro Terapie z.s. nabízí vysoce kvalitní terapeutickou léčbu traumatu dospělých i dětí. Věnujeme se dále prevenci, studiu traumatu, šíření osvěty a rozvoji trauma-informed systému (systému poučeném o vlivu, rozsahu a následcích traumatu).

Našim cílem je zmírnit následky traumatu a především zabránit jeho dalšímu šíření, zejména v podobě opakované traumatizace. Snažíme se vrátit traumatizovaným dospělým i dětem právo žít šťastný, bezpečný život.

V současné chvíli máme několik programů: Výzkumná studie Traumatický stres, projekt Trauma-informed system, skupinová senzomotorická terapie pro děti, individuální terapie pro děti.

Souběžně s těmito programy poskytujeme terapie traumatu a traumatického stresu dospělým i dětským klientům.

Potřebujeme pomoc zajistit finanční výdaje spojené se rozvojem léčby traumatu, trauma-informed systému a poskytování terapií, zejména našim nejmenším dětským klientům.

Budeme velice rádi, pokud nám pomůžete a podpoříte nás finančním darem v našich hlavních činnostech. Pokud můžete, pomozte nám a podporujte nás pravidelně, můžete tím změnit celý život traumatizovaným dětem, kterým za Vaše finanční dary můžeme pomáhat.

Dárcovský účet: 286148894/0300

Potvrzení o daru pro daňové účely rádi vystavíme na každou částku vyšší 1000 Kč. Kontaktujte nás se svými údaji potřebnými pro potvrzení na náš email proterapie@proterapie.cz .

Nefinanční pomoc

Pokud nám nemůžete pomoci finančním darem, můžete nám pomáhat i jinak.

  • Dejte o nás vědět dalším lidem, přátelům, rodině, kolegům, doporučte nás, přepošlete odkaz na naše stránky.
  • Staňte se dobrovolníkem. Můžete se zapojit a pomáhat nám tím, co umíte. Kontaktujte nás na náš email proterapie@proterapie.cz.
Obrázek zdroj: www.shutterstock.com

Předem Vám děkujeme za Váš finanční dar a pomoc.

Mgr. Zuzana Musilová

ředitelka Pro Terapie z.s.

Přečtěte si:

Kde Váš finanční dar pomáhá.

Děti a trauma.