Děkujeme našim dárcům

Děkujeme všem našim pomocníkům, pravidelným finančním podporovatelům a dárcům finančních částek věnovaných na realizaci našich cílů.

Každého, kdo nám udělí souhlas s uveřejněním svého jména v seznamu našich podporovatelů, rádi uvedeme zde na našich stránkách. Pro uveřejnění nám, prosím, napište na náš email: proterapie@proterapie.cz.

Podporovatelům, kteří si přejí zůstat v anonymitě, touto cestou děkujeme!

Jmenovitý přehled dárců, kteří udělili souhlas se zveřejněním, a výše jejich finančních darů v období 1.1. – 30.9.2019:

Přehled dárců a finančních darů k 30.9.2019

Veronika Malá

155 800 Kč

Zuzana Lang

47 550 Kč

Petra Jeništová

36 000 Kč

Pavlína Adámková

30 000 Kč

Petra Mašková

6 000 Kč

Šárka Sádovská s rodinou

18 000 Kč

Pavla Andrlíková

16 000 Kč