Sebepoškozování

Sebepoškozování se řadí mezi sebedestruktivní chování a může zasáhnout každého bez ohledu na pohlaví nebo věk. Nejčastěji však začíná již u dětí ve věku kolem 12 let, přičemž dospívající jsou nejvíce ohroženi rozvojem sebepoškozování. Má tendenci stát se chronickým jednáním, protože trpící člověk nemusí vidět jinou možnost, jak si ulevit. Současně se naučí skrývat svá zranění před ostatními, což oddaluje pomoc, kterou potřebuje, ale neodkáže si o ni říct.

Sebepoškozování je poměrně běžná technika používaná ke snížení emocionálního nebo mentálního stresu, kterou nelze zaměňovat za sebevražedný pokus. Snahou je zvládnout nadměrný psychický stres, tedy pocit zahlcení nepříjemnými, silně obtěžujícími, těžkými pocity a myšlenkami. Cílem je dosáhnout uvolnění, vnitřního ticha, snížení velkého vnitřního napětí.

Mezi nejčastější sebepoškozování patří:

  • řezání se (žiletkou, střepem, ostřím nože aj.),
  • pálení (plamenem ohně, cigaretou aj.)
  • nebo nadměrné užití návykové látky (alkohol, droga), které nemá vést k usmrcení, ale pouze „umrtvení“ duševního přetížení v podobě silných pocitů a nepříjemných myšlenek.

Sebepoškozování přináší pouze dočasnou úlevu, proto člověk své tělo poškozuje opakovaně s odstupem času v různých intervalech, jakmile se nahromadí vnitřní napětí natolik, že jej člověk již nedokáže déle snášet. Sebepoškozování se může stát hlavní technikou zvládání stresu a životních těžkostí.

Sebepoškozování je nutné brát vždy vážně. Člověk má sice tendenci před ostatními tajit, že si ubližuje a svá zranění se naučí dobře skrývat, ale je dobré najít někoho, s kým můžete mluvit. Vhodně zvolená terapie může naprosto změnit váš život a vést k trvalé úlevě.

Máte-li tendence k sebepoškozování, všimněte si, že nutkání si ublížit narůstá, když cítíte zlost, naštvanost, zoufalství, bezmoc, máte plnou hlavu starostí a nevíte, kudy dál, nebo prožíváte depresi a nevidíte jinou možnost. Terapie vám dokáže pomoci a naučit jiné techniky, jak nejen zvládat silné pocity, nadbytek starostí a negativních myšlenek, ale především vám pomůže osvojit si bezpečné způsoby, jak zvládat stres a tíhu života.

I když se důvody k sebepoškozování u každého člověka liší, mladí lidé nejčastěji uvádí jako důvod sebepoškozování, obzvláště pokud dojde k jejich kombinaci:

  • problémy doma
  • problémy nebo hádky s přáteli
  • školní tlaky a nároky
  • šikana
  • deprese
  • úzkost
  • nízké sebevědomí
  • změny (stěhování, přestup na novou školu, nový kolektiv apod.)

K uzdravení a změně může pomoci terapie. Terapie je proces, během kterého se život se všemi tlaky, nároky, starostmi a problémy začne stávat víc a víc zvládnutelný, až nakonec člověk dosáhne pocitu bezpečí a kontroly nad vlastním životem.

Obrázek zdroj: www.shutterstock.com