Studie a výzkumy

Přehled studií a výzkumů zaměřených na traumatizaci a traumatické poruchy. Jednotlivé studie, výzkumy jsou zpracované do formátu PDF, po kliknutí se soubor otevře, případně je možné studii či výzkum stáhnout.

V případě dalšího použití, citace, zveřejnění apod. je nutné uvést jako zdroj Pro Terapie z.s. a jméno autora.

Dopad detske traumatizace – vysledky studie ACE