O nás

Věnujeme se pomoci dětem, dospívajícím i dospělým klientům, ženám i mužům, zasaženým traumatem či traumatickým stresem, stejně jako jejich partnerům, rodinám, pečovatelům.

Snažíme se pomáhat dětským domovům, zejména dětem, které musí vyrůstat v dětském domově, ale i vychovatelům, kteří o děti pečují. Je náročné být traumatizovaným dítětem, ale ještě těžší je žít s dalšími traumatizovanými dětmi, kdy všichni jsou ztraceni v lese (viz Domů) a ponecháni bez pomoci. Máme skvělé výsledky i s dětmi, které následkem traumatu nebo nepříznivých okolností nemluví.

Poskytujeme inovativní terapeutické postupy opírající se o neurologii a nejnovější lékařské poznatky s metodami, které jsou prověřené mnohaletým aktivním, každodenním používáním.

Naše cíle:

1. cílem je navrátit našim klientům normální plnohodnotný život, pocit bezpečí a předvídatelnosti, schopnost důvěřovat a milovat, rozvíjet se, soustředit se, učit se, atd..

2. důležitým cílem naší práce je osvěta, informovanost o vlivu traumatu, jeho devastujícímu vlivu na osobnost, zdraví i celý život člověka a způsobených změnách v mozku a biologii člověka. Smyslem osvěty je prevence a snaha zmírnit šíření traumatu.

Jako první krok doporučujeme začít u naší studie Dopad detske traumatizace – vysledky studie ACE. 

Více se o nás dozvíte v hlavním menu: Náš příběh

Další informace o našich cílech najdete také: Kde Váš finanční dar pomáhá.