Když terapie nefunguje

Za svou letitou praxi jsem se setkala s řadou klientů, kteří mi přiznali, že jsem byla první, kdo jim konečně pomohl. Někteří lidé mají negativní zkušenost s terapií a mají pocit, že na ně terapie nefunguje. Někdy může jít dokonce o opakovanou osobní zkušenost, jindy o zkušenost partnera, partnerky, kamarádky nebo jiného blízkého člověka, kteří byli u dvou tří psychologů, ale nikdo jim nepomohl. V příspěvku se zaměřuji na 3 vybrané podmínky, aby terapie fungovala a proč.

 

Terapeutický vztah

Jedním z prvních důvodů je nesoulad mezi klientem a psychologem. Psycholog vám nemusí vyhovovat svou osobností, stylem své práce nebo odborným zaměřením. Případně vám nemusí vyhovovat prostředí ordinace psychologa, v němž je pro vás obtížné se uvolnit a otevřeně mluvit o svých potížích, trápeních, starostech, myšlenkách a pocitech. Vztah mezi vámi a psychologem je klíčový a podílí se ve velké míře na úspěchu. Vztah s psychologem hraje důležitou roli, jelikož skrze něj řešíte své negativní zkušenosti z minulosti a z přítomnosti. Podle typu potíží se odvíjí i hloubka vztahu, potřebná pro zpracování symptomů a zejména jejich příčin. U některých potíží stačí krátkodobá terapie, v jiných případech jako např. u traumatických poruch a traumatického stresu, je vybudování vztahu s psychologem velice důležité pro spolupráci, která bývá dlouhodobá.

Dobrý psycholog je schopen pochopit vaše pocity, porozumět vašim myšlenkám a názorům, přijmout vaše hodnoty. S dobrým psychologem se cítíte být přijímaní, vyslyšení a pochopení. Pokud tomu tak není, doporučuji hledat dál. Dobrý psycholog pro vás nemusí být každý psycholog. Někdy je třeba chvilku hledat, až najdete toho pravého pro sebe.

 

Délka spolupráce

Tím se dostáváme k dalšímu důvodu, kterým je čas. Řešení některých potíží nelze uspěchat, naopak vyžadují pozvolnější postup, který nabízí dostatek času pro důkladné zpracování a přípravu na další krok. Zásadní témata potřebná pro zpracování problémů je třeba otevírat pouze, až jste na ně připraveni. Právě příprava pro hlubší práci představuje první etapu spolupráce s psychologem, která se může zaměřovat na rozvoj různých technik, např. zklidnění nadměrně silných emocionálních reakcí, uvolnění fyzického napětí nahromaděného v těle, porozumění a zvládnutí fyzických reakcí těla nebo ovládnutí myšlenek, impulzů a určitých reakcí (chování). To platí především u chronických potíží jako jsou deprese, úzkostné až panické stavy, poruchy příjmu potravy, spánkové potíže, zvládání vzteku, určitě také následky traumatu a traumatického stresu.

Terapie zůstává pro většinu lidí stále poslední možností vyhledání pomoci v případě problémů. Od počátku problému a prvních symptomů může uplynout i několik let, což má za následek hlubší rozvinutí a upevnění příčiny problému i odpovídající symptomatiky. Proto ve většině případů nelze očekávat okamžité výsledky po první konzultaci s psychologem, ale je třeba počítat s odpovídající délkou spolupráce.

 

Specializace a odbornost

Třetím důvodem je volba typu léčby a odbornosti psychologa. Zásadní je to právě u zpracování traumatických zkušeností, které je nutné řešit s psychologem specialistou na traumatické poruchy a traumatický stres. Specialista např. na deprese, spánkové potíže, manželské potíže nebo závislosti se dotkne traumatického problému pouze okrajově, může jej dokonce přehlédnout, čímž nedojde ke změně ani dosažení očekávaných trvalých výsledků. Každý specialista se zaměřuje na jiný výsledek a může být dokonce limitován pojišťovnou pro hlubší zpracování klientových potíží vzhledem k předepsaným časovým hranicím léčby hrazené pojišťovnou.

Je to stejné jako u lékaře. Můžete jít k jakémukoli lékaři, ale nemůžete čekat, že jeden lékař vyléčí vše. Musíte navštívit odborného lékaře, který se specializuje na zdravotní problém, s nímž přicházíte. Se základními typy onemocnění si poradí obvodový lékař, se závažnějšími nemocemi musíte ke specialistovi. Také platí, že čím závažnější je zdravotní onemocnění, tím delší je doba nutná k uzdravení nemoci a v případě zdravotních problémů také následků léčby.

 

Shrnutí

Pro očekávaný výsledek terapie, tj. nejen zmírnění symptomatických projevů, ale zpracování nebo uzdravení příčiny symptomů, je důležité:

    1. s kým pracujete,
    2. jak dlouho s ním pracujete,
    3. jakým způsobem pracujete.

 

Obrázek zdroj: www.shutterstock.com

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *